Cùng trải nghiệm

Những câu chuyện đằng sau tập đoàn dệt 5S

những điều thú vị từ 5s Weaving corporation

Updating in progress

CÁCH CHỌN KEO DỰNG CHO ÁO VEST

Có rất nhiều loại sản phẩm may mặc sử dụng keo dựng cho toàn bộ các bộ phận của chúng như: áo khoác( jacket), áo

5S Interlining

5S Interlining

5S Weaving Co., Ltd was established in Aug 8th 2006 in Ho Chi Minh City, The most active economic area of Vietnam. For years of

Theo dõi bản tin của chúng tôi

behind the scenes

Liên hệ

Ho Chi Minh Head Office

[A]: Tanimex Tower, lot II-5A, Tan Binh Industrial Zone, CN13 Street, Tay Thanh Ward , Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
[T]: +84 77 2079 777

5S Interlining – Hanoi Office and Warehouse

[A]: No.22, 64 Alley, Sai Dong Street, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi Capital
[T]: +84 904 569 377

5S Weaving and Coating factory Long An

[A]: No. 23, 7th Street, Tan Duc Industrial Zone Duc Hoa Ha, Long An, S.R. Vietnam

    Have A Question?

    Let's Get In Touch