HIỆN TƯỢNG KEO BỊ THẤM SAU KHI ÉP

Có hai trường hợp thấm keo trong quá trình ép: 1. Keo bị thấm qua mặt lớp vải nền sau khi ép với nhiệt độ và áp lực cao (strike back): –  Nguyên nhân:+ Công nghệ phủ keo thấp, tỉ lệ giữa trọng lượng lớp vải nền và lớp keo không hợp lí.+ Để tiết […]

CÁCH GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG PHỒNG DỘP BỀ MẶT

Hiện tượng phồng dộp là một vấn đề quan trọng sản xuất keo dựng mà tất cả các nhà máy nên chú ý. Nhưng làm thế nào để giải quyết hiện tượng này? Hiện tượng phồng dộp thường có ba trường hợp như sau: 1.  Một số lượng nhỏ các nốt phồng dộp lớn, độ […]