CÁCH GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG PHỒNG DỘP BỀ MẶT

CÁCH GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG PHỒNG DỘP BỀ MẶT

Hiện tượng phồng dộp là một vấn đề quan trọng sản xuất keo dựng mà tất cả các nhà máy nên chú ý. Nhưng làm thế nào để giải quyết hiện tượng này?

Hiện tượng phồng dộp thường có ba trường hợp như sau:

1.  Một số lượng nhỏ các nốt phồng dộp lớn, độ bền bề mặt không thay đổi.

Hiện tượng này là một vị trí phồng dộp lớn, bề mặt vải bằng phẳng, khi xé chỗ bị phồng dộ sẽ không thấy hạt keo ở trong. Khi bạn gặp vấn đề này, bạn cần biết nó là do chất lượng phủ keo hoặc phương pháp phủ keo bị sai.Rất dễ để giải quyết tình huống này, kiểm soát chất lượng lớp keo và nâng cao kĩ thuật ép keo.

2.  Có nhiều nốt phồng dộp nhỏ, độ bền bề mặt không có vấn đề.

Nó bị ảnh hưởng bởi lớp vải không bằng phẳng. Khi xé chỗ phồng dộp thấy không có keo hoặc thiếu lượng hạt keo. Độ co dãn của vải và keo dựng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tượng này là kết quả của độ chênh lệch lớn giữa hai độ co dãn.Để giải quyết hiện tượng này, chúng ta cần thay đổi điều kiện ép cũng như giữ cho độ co dãn của keo giống với của vải.

3.  Phồng dộp lớn, độ bền bề mặt không đảm bảo, bề mặt keo dựng không bằng phẳng

Đây là trường hợp thường sảy ra của hiện tượng phồng dộp; lượng hạt keo quá thấp, và điều kiện ép không chính xác.
Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần thay đổi loại hạt keo hoặc thay đổi điều kiện phủ keo.

Shape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *